de vogelvriend Nijkerk

nijkerkse kanarie en vogel vereniging

U KUNT HIER IN BLOG OPMAAK ALLERLEI NIEUWS VINDEN.

DIT KAN ZOWEL NIEUWS ZIJN UIT DE VERENIGING, DE NBvV OF ANDERS

Zonder sponsoren zouden we niet in staat zijn mooie evenementen te organiseren! TP DIER EN PLANT is zo'n sponsor! Klik op de LEES MEER knop hieronder om te zien hoe dit in de online Veense Courant stond!

Lees meer...

NBvV Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels

 

Als lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) kunt tegen een geringe vergoeding het eerste congres van de bond, “Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels” bijwonen. Dit congres vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 tijdens de Nederlandse Kampioenschappen (NK17) in de Americahal in Apeldoorn. In het eerdaags te verschijnen novembernummer van Onze Vogels wordt uitgebreid ingegaan op het hoe en waarom. De inhoud van het congres wordt verzorgd door een aantal gezaghebbende sprekers. Namens de commissie Dierenwelzijn& Wetgeving van de NBvV geeft Henk van der Wal een lezing over het fokbeleid dat onze bond voorstaat. Dat beleid is vastgelegd in het rapport Het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels van de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving, zoals dat in september jongstleden door de bondsraad van de NBvV is vastgesteld. 

Lees meer...