ERELID J.BOKKERS 50 JAAR LIDMAATSCHAP

Tijdens de nieuwjaars receptie dinsdag 15 januari 2019 is erelid de heer Jaap Bokkers gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van De Vogelvriend en de NBvV.Hij ontving de jubilaris speld van de Nederlandse Bond en kreeg de bloemen overhandigd van de voorzitter Willem Mostert. Jaap Bokkers heeft diverse bestuursfuncties ingevuld bij onze vereniging. Tevens is hij keurmeester van postuurkanaries.

receptie 201940