de vogelvriend Nijkerk

nijkerkse kanarie en vogel vereniging

U KUNT HIER IN BLOG OPMAAK ALLERLEI NIEUWS VINDEN.

DIT KAN ZOWEL NIEUWS ZIJN UIT DE VERENIGING, DE NBvV OF ANDERS

NBvV Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels

 

Als lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) kunt tegen een geringe vergoeding het eerste congres van de bond, “Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels” bijwonen. Dit congres vindt plaats op zaterdag 14 januari 2017 tijdens de Nederlandse Kampioenschappen (NK17) in de Americahal in Apeldoorn. In het eerdaags te verschijnen novembernummer van Onze Vogels wordt uitgebreid ingegaan op het hoe en waarom. De inhoud van het congres wordt verzorgd door een aantal gezaghebbende sprekers. Namens de commissie Dierenwelzijn& Wetgeving van de NBvV geeft Henk van der Wal een lezing over het fokbeleid dat onze bond voorstaat. Dat beleid is vastgelegd in het rapport Het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels van de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving, zoals dat in september jongstleden door de bondsraad van de NBvV is vastgesteld. 

Lees meer...

NBvV Extra bulletin september 2016

Al tientallen jaren zijn wij als vogelliefhebbers gewend om vogels van allerlei pluimage te fokken. Door onder andere hybridisatie en doorfokken met genetisch vast te leggen eigenschappen zijn zo vogels ontstaan, die in veer, vorm en gedrag afwijkend zijn. De meeste vogels zijn stilaan in het vraagprogramma van de NBvV terecht gekomen. Bij elke tentoonstelling komen we deze vogels nu tegen. De ene bezoeker vindt het fantastisch, de andere vindt het maar niets. Dat kan en mag, want meningen verschillen. De één kweekt vanwege idealistische doelen en de ander vanwege commerciële achtergronden. Hoe het ook zij, verschillende ideeën zullen er altijd blijven, dat is van nu en alle tijd. De laatste jaren veranderen echter de gedachten m.b.t. het houden van vogels. Groeperingen of we dat nu leuk vinden of niet, vinden iets van onze hobby. Sommigen vinden dat onze hobby ingeperkt, dan wel gestopt moet worden. Ook dit is niet nieuw. In landen om ons heen zijn al vergaande maatregelen afgekondigd m.b.t. het houden en kweken van vogels. Zie bijvoorbeeld bij onze Oosterburen.

Lees meer...