OVER DE VERENIGING

De vereniging draagt de naam : De Nijkerkse kanarie en vogelvereniging , afgekort 'De vogelvriend'. De vereniging is gevestigd in de gemeente Nijkerk , Gelderland . En is opgericht 16 maart 1950, en duurt voor onbepaalde tijd.

Bij de oprichting waren 8 mensen aanwezig,namelijk : 
Dhr. C.v.Beekhoven
Dhr. R.v.Dijkhuizen
Dhr. H.Kroon
Dhr. H.v.Moorselaar
Dhr. H.Dragt
Dhr. E.v.d.Kamp
Dhr. F.Kuipers
Dhr. J.Willems

Het toenmalige bestuur werd gevormd door de heren : 
C.v.Beekhoven Voorzitter
R.v.Dijkhuizen Secretaris
F.Kuipers Penningmeester

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij in het algemeen en het aanmoedigen van het houden en kweken van kleurkanaries , vorm- en postuurkanaries alsmede tropen, Europese cultuurvogels en parkieten.
De vereniging houdt vergaderingen , geeft een nieuwsbrief uit , geeft voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels in de ruimste zin en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.

De vereniging organiseert jaarlijks een grote show voor haar leden. 

De vereniging kent : 
- Gewone leden
- Jeugdleden
- Gastleden
- Ereleden dhr. J. Bokkers † , dhr. G.Simon † en mevr. G.Simon-Versteeg
- Lid van verdiensten Ome Joop Mostert †

Op dit moment kent de vogelvereniging circa 60 leden.

Image