NBvVnieuwsbulletin_maart2023

Klik op de afbeelding om het voorlichtingsbulletin maart 2023 te lezen.

NBvVmaart2023

Wichman van den Born gooit hoge ogen op TT 2022

Ons lid Wichman van den Born (rechts op de foto)scoorde weer hoge ogen op de TT in 2022. Zijn postuur kanarie border behaalde 94 punten. Dankzij die perfecte score kreeg hij bovendien het bondskruis uitgereikt door Rik van de Weijer(voorzitter) en Henk van Randen(secretaris).

vogelvriend van de born

Jan van Straaten 40 jaar lid NBvV

Ons lid Jan van Straaten Jr is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2023 gehuldigd door onze voorzitter Rik van de Weijer, voor zijn 40 jarig lidmaatschap van de bond de NBvV. Jan is al een aantal jaren lid van onze vereniging, samen met zijn vader Jan Sr. Beiden komen uit Harderwijk en brengen elke TT weer veel vogels in. Tropen en cultuurvogels zijn hun specialiteit. Ook zijn ze al heel lang sponsor met planten en dergelijk als aankleding voor onze TT met hun bedrijf  kwekerij Stadsweiden in Harderwijk. Hij werd verrast met een leuk cadeau en de spelt van het distrikt. Image 1

ERELID J.BOKKERS 50 JAAR LIDMAATSCHAP

Tijdens de nieuwjaars receptie dinsdag 15 januari 2019 is erelid de heer Jaap Bokkers gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van De Vogelvriend en de NBvV.Hij ontving de jubilaris speld van de Nederlandse Bond en kreeg de bloemen overhandigd van de voorzitter Willem Mostert. Jaap Bokkers heeft diverse bestuursfuncties ingevuld bij onze vereniging. Tevens is hij keurmeester van postuurkanaries.

receptie 201940