RINGEN 2023

Onderstaand artikel van de NBvV stond in het januari nummer 2022 van Onze Vogels.

NBvV Ringen, Ringen, Ringen, Ringen

ring.png

In 1975 werd ik lid bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Heel toevallig vanwege het feit dat de eerste tentoonstelling van vogels in Almelo door een vereniging werd gehouden die aangesloten was bij de NBvV en omdat een toenmalig bestuurslid mij aansprak en enthousiast maakte.

© Albert Zomer

De vergaderingen waren altijd goed bezocht en naast het bespreken van de vogels ging het vaak over het blad “Onze Vogels”, prijzen op een show, de tentoonstelling en uiteraard de kwaliteit van de ringen. De een vond ze goed, de andere slecht en weer een ander prima en in het extreme geval bestelde men de ringen elders vanwege de kwaliteit. Ik zag eigenlijk nooit het slechte in de ringen, maar ik was dan ook een broekie van 17 jaar en was niet beter gewend.

Ringencommissaris

Ik keek op tegen de ringencommissaris van de vereniging, een gewichtig maar aimabel en belangrijk persoon, Daan Teunissen. Toevallig ook de man die mij lid maakte bij mijn bezoek aan de ten- toonstelling van de vereniging. Hij had een bruine oude schooltas met daarin de naam “Wilma Teunissen”, dat was zijn dochter, geschreven. Ik weet het nog goed! In die oude schooltas zaten alle documenten om ringen te bestellen, destijds ging dat met een block voorbedrukte verzamellijsten. Bij het bestellen werd er gewichtig in overzichtslijsten naar ringmaten gezocht, werden er twee carbonnetjes tussen de pagina’s gelegd en werd de bestelling genoteerd. Daan schreef best wel duidelijk, maar ik vraag me nog wel eens af of ze op het bonds- bureau de handschriften van de ringen- commissarissen altijd wel konden lezen.

Volgens mij leek sommige handschrift op dat van doctoren, vaak ook onleesbaar!

Daan Teunissen hielp, al sigaar roken- de, een ieder geduldig en secuur, maar toch gingen niet altijd alle bestellingen goed. Of dit nu kwam door het hand- schrift, verkeerd opgegeven maten of een carbonnetje wat verkeerd lag, elke vergadering was er wel weer gemopper over de ringen. Maar de ringencommissaris bleef ten allen tijde geduldig en vriendelijk. Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel schijn was. In 1980 overleed Daan, wiens gezin inmiddels tot m’n vriendenkring behoorde en dat niet alleen vanwege Daan en zijn ringen.

De familie vroeg mij of ik de functie van Daan verder in wilde vullen, wat ik een eer vond. Het bestuur van mijn vereniging was het er mee eens en ik kreeg in 1980 de oude schooltas met alle documenten en vanaf dat moment werd ik ringencommissaris. Ik heb het geweten! Best wel een belangrijke taak, immers kwekers ringen hun zorgzaam gekweekte vogels met ringen voorzien van hun eigen kweeknummer, een volgnummer (makkelijk voor de registratie) en het geboortejaar. O wee, als het niet klopte met die ringen. Dat gaf soms behoorlijke trammelant. Want..........aan wie lag de fout? Uiteraard lag die altijd bij de ringencommissaris! Toch heb ik 16 jaar lang de rol van ringencommissaris vervuld. Een vereniging kon immers niet zonder ringencommissaris!

In 1996 werd ik voorzitter van de vereniging en was nog steeds één van de vaste punten op de agenda of in de rond- vraag, de ringen! Was het niet de kleur, was het wel de dikte of slecht leesbare kweeknummers, ringen, ringen, ringen...... soms om gek van te worden.

Ringenmachine

In 2000 werd ik districtsvoorzitter van Overijssel en ja hoor........... in één van de eerste vergaderingen in de bonds- raad ging het weer over ringen. De oude ringenmachine was aan vervanging toe en liep op de laatste loodjes. Het zal je maar gebeuren, de ringenmachine ka- pot en geen ringen kunnen leveren, een rel zou geboren zijn in de vogel minnen- de NBvV. Een commissie ging voortvarend van start en tevens moest geld voor een nieuwe ringenmachine vrijgemaakt worden. Die vergadering kan ik mij nog goed herinneren immers er moest besloten worden over een bedrag van 4 tot 500.000 gulden. Beslissen in zo’n geval is moeilijk, wie moet je raadplegen in je bestuur? Er werden destijds 1.6 miljoen ringen geproduceerd. Stel je voor geen ringen...... wat dan? Dus het akkoord werd gegeven. In 2001 werd de nieuwe volautomatische ringenmachine met lasergestuurde inscriptie in gebruik ge- nomen. Met deze kwaliteitsaanpassing en de invoering van kleurringen kon de NBvV ringen van zeer hoogwaardige kwaliteit leveren. Wat waren we trots. De klachten verstomden, negatieve gespreksstof over ringen was er niet meer. Het volautomatische systeem werd ver- der uitgebreid en het digitale bestellen deed haar intrede. In de rondvraag was er een onderwerp minder.

Fouten..... die waren er haast niet meer, toch bleven de ringencommissarissen volop werk houden. Leden helpen, de leden attenderen op het doen van bestellingen, achter geld aan zitten, afleveren van ringen..........in feite was er niets gewijzigd voor de ringencommissaris. Nog even belangrijk als voorheen en als het fout ging lag het toch altijd nog aan de ringencommissaris vond de besteller. Het was wennen aan het nieuwe systeem, aanvankelijk met protesten dat het moeilijk zou zijn. Soms een on- dankbare taak. Hebt u als vereniging de ringencommissaris wel eens bedankt voor zijn vele werk of de overige bestuurders?

Al langere tijd weten wij als hoofdbestuur dat de ringenmachine, zoals deze er nu staat, de langste tijd heeft gehad. De kosten van de te vervangen onder- delen worden en zijn te hoog en te veel. Het ledenbestand daalt, daarmee ook de ringproductie, van 1.6 naar 1.1 miljoen ringen per jaar. Door het ouder worden van de ringenmachine wordt de gravure wat onduidelijker en de randjes wat scherper, al met al redenen om te denken aan vervanging. Inmiddels werden er contacten opgebouwd met leveranciers in Zuid-Amerika, mede door de trip van Albert Zomer naar Argentinië als COM bestuurder. Outsourcing......of wel uitbesteding een idee??

Besluiten

Voors en tegens werden op een rijtje gezet. Voordeel van uitbesteding is..... geen investering in een nieuwe dure machine, geen risico van machinestoringen meer, geen verantwoording meer voor personeel bij de ringenproductie en een vaste bekende prijs voor de ringen. Natuurlijk zijn er ook voordelen voor eigen productie o.a. de directe invloed op productie en aflevering, een robuust bondsbureau en directe invloed op prijzen. Echter, .........is het verantwoord om in een slinkende omgeving een nieuwe ringenmachine aan te schaffen? Een ringenmachine die al snel meer dan 6 ton in euro’s moet gaan kosten. Het hoofdbestuur vond, na wikken en wegen, van niet.

Het doet pijn maar we gaan afscheid nemen van onze eigen ringenproductie, maar wij krijgen er iets heel moois voor terug, daarvan zijn wij inmiddels overtuigd. Wat o.a. ook pijn doet is ook dat wij hierdoor afscheid moeten nemen van Kees Koevoets, een van de ringen- productie medewerkers op het bonds- bureau. Met Kees hebben wij inmiddels gespreken gevoerd terzake, ook de overige medewerkers zijn op hoogte. Wij gaan dit keurig afwikkelen en begeleiden.

Inmiddels zijn de contracten met de nieuwe leverancier getekend en zullen er in 2022 alleen nog ringen besteld kunnen worden die niet uit onze eigen productielijn komen. De eerste 4.3 mm ringen van LGA zijn inmiddels binnen, noodzakelijk na een storing in onze machine eind 2021.

Wat betekent dit voor u als lid en besteller van ringen? Nu de eigen productie lijn stilgelegd gaat worden is er tevens ruimte voor wat wijzigingen. De ene kant omdat het moet, de andere kant omdat wij als NBvV nog meer service willen bieden en daarbij het werk van de ringencommissaris willen verlichten.

Wat gaat er gebeuren?

1. Elk lid van de NBvV kan zelf inloggen, ringen bestellen en de bestelling afrekenen. U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. Dus geen twijfel meer of u wel besteld hebt.

2. Elk lid kan zijn bestelhistorie zien, o.a. hoeveelheid, de ringmaten, alsook bestel en afleverdatum.
3. Inloggen gaat via het e-mailadres en een eigen wachtwoord (beveiligd).

4. Bij speciale ringen CITES of EC ringen blijft het BSN nummer invoer noodzake lijk.
5. De bestelde ringen worden op het opgegeven adres van de besteller geleverd. De verzending wordt via E-mail aangekondigd en u kunt deze via track & trace volgen.

6. Bestellingen blijven het hele jaar mo- gelijk, zonder extra kosten, echter de 1ste levering zal per 1 oktober van het jaar zijn voor alle ringen van het daarop volgende jaar (dit is internationaal afgesproken). Na 1 oktober ontvangt u de bestelde ringen binnen een maand na bestelling.

7. Spoedbestellingen blijven, tegen ex- tra kosten, mogelijk maar dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Wij streven er naar om een spoedbestelling binnen 14 dagen uit te leveren.

8. Voor alle gewone aluminium ringen tot 16 mm zal 0,30 euro per stuk in rekening worden gebracht, exclusief administratie- en verzendkosten.

Zoals te zien is er een prijsverhoging van 5 cent per ring, dit was 0,25 cent voor de huidige, alleen aan de buitenzijde, gekleurde ringen. Voor de volledig geanodiseerde ringen werd 0,40 betaald, dit wijzigt dus naar 0,30 euro. Cultuurringen zullen 0,40 euro per stuk gaan kosten en de prijs voor RVS ringen blijft 2,00 euro. De administratie- en verzendkosten zullen € 6,50 per bestelling bedragen (dit omdat er door de leden nadrukkelijk om een snellere, beter verzonden en voor hen te volgen bezorging gevraagd wordt – hetgeen natuurlijk duurder is).

Overigens past hier de opmerking dat de NBvV in vergelijking met andere organisaties verreweg de goedkoopste leverancier van ringen blijft. Dit blijft ons streven, ook voor de toekomst.

In verband met de sterk teruglopende vraag en het feit dat COM-Mondial het gebruik hiervan op tentoonstellingen niet meer toestaat zullen we m.i.v. het ringjaar 2023 geen kunststof ringen meer verkopen.

Wat krijgt u er voor terug?

  • Eigen controle van en verantwoording voor uw eigen bestelling.
    • Alle ringen zijn volledig geanodiseerd.
  • De ringranden zijn afgerond naar binnen (geen beschadigde pootjes meer).
  • De bestelling wordt bij de besteller thuis afgeleverd.
    Wat gaat nu de taak van de ringencommissaris worden? De oude schooltassen of koffers met papieren kunnen weg (dat wordt nostalgie). Maar.......... de ringencommissaris blijft nodig, echter in een andere rol. De voorzitter NBvV heeft het al geschreven in een van de columns van “Onze Vogels”. Hij of zij, blijft belang- rijk, als ondersteuner, als adviseur. Als degene die tegen de leden zegt......... vergeet niet de ringen te bestellen. Sa- men met degenen die ouder zijn, die niet zo handig met een computer zijn, om hen te helpen of misschien wel voor hen te bestellen.

De ringencommissaris als bestuurder in de vereniging blijft hoe dan ook een dankbare belangrijke functie. Soms denk ik nog met weemoed aan die tijd dat Daan mij hielp mijn ringen te bestel- len en aan die tas die hij bij zich had en ik later mocht overnemen. Wat waren die tijden van toen nog ongecompliceerd of misschien waren wij toen wel vriendelijker voor elkaar........... ik weet het niet meer! Maar tijden veranderen en wij moeten mee.

Wij denken in LGA een goede en betrouwbare leverancier te hebben gevonden. De tijd zal leren of ringen weer onderwerp van gesprek gaan worden. Voor nu, november 2021, mag het van mij, want dan zijn wij weer in bijeenkomsten bij elkaar.